De naam van ons koor Ex Falso komt van de Latijnse spreuk: ‘Ex falso sequitur quod libet’.
Dit betekent ‘Uit het ongerijmde volgt om het even wat’.
Met een knipoog naar een mogelijke andere betekenis van Ex Falso: ‘het vals zingen is voorbij’.

'Ex Falso' is opgericht in 1993. Dat betekent dat we in 2018 ons 25-jarig jubileum hebben gevierd.
Een prima aanleiding om een JUBILEUMCONCERT te geven.
Dat vond plaats op zaterdag 23 juni 2018 in de aula van het Karel de Grote-college in Nijmegen.

Een eerste impressie .. en een link naar een filmpje van een deel van dat concert, samen met het Nijmeegs Kinderkoor, vind je op onze speciale jubileum-pagina.