De naam van ons koor Ex Falso komt van de Latijnse spreuk: ‘Ex falso sequitur quod libet’.
Dit betekent ‘Uit het ongerijmde volgt om het even wat’.
Met een knipoog naar een mogelijke andere betekenis van Ex Falso: ‘het vals zingen is voorbij’.

'Ex Falso' is opgericht in 1993. Dat betekent dat we dit jaar, 2018, dus ons 25-jarig jubileum vieren.
Dat was aanleiding om een JUBILEUMCONCERT te geven.
Dat von plaats op zaterdag 23 juni as. in de aula van het Karel de Grote-college; Wilhelminasingel 13 in Nijmegen.

Een eerste impressie .. en een link naar een filmpje van een deel van ons optreden, samen met het Nijmeegs Kinderkoor, vind je op onze speciale jubileum-pagina.